Шинжлэх ухааны нийтлэл


НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПО ВОПРОСАМ, ВЫДВИНУТЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМИ УЧЕНЫМИ И СЛЕДОВАТЕЛЯМИ НА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦ “ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС” ОТ 12 НОЯБРЯ 2022 ГОДА НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПО ВОПРОСАМ, ВЫДВИНУТЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМИ УЧЕНЫМИ И СЛЕДОВАТЕЛЯМИ НА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦ “ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС” ОТ 12 НОЯБРЯ 2022 ГОДА
Поблагодарить группу ученых
(1 жилийн өмнө)
ДЭЛХИЙН СУДЛААЧДЫН “ЕРТӨНЦИЙН ХЯМРАЛ” ОНЛАЙН ХУРЛААР ДЭВШҮҮЛСЭН АСУУДАЛД НЭМЭРЛЭХ САНАЛ ДЭЛХИЙН СУДЛААЧДЫН “ЕРТӨНЦИЙН ХЯМРАЛ” ОНЛАЙН ХУРЛААР ДЭВШҮҮЛСЭН АСУУДАЛД НЭМЭРЛЭХ САНАЛ
Хүн төрөлхтөнд үнэнийг хэлж сануулсан олон орны эрдэмтдэд талархъя.
(1 жилийн өмнө)
ЦӨВҮҮН ЦАГ ЦӨВҮҮН ЦАГ
Буян бага боловч туслахын шалтгаан, энэ насанд өөрийн сэтгэлийг нам дарж явтугай.
(1 жилийн өмнө)
ЧИНГИС ХААНЫ НУУЦ БА УХАМСРЫН ХҮН МОНГОЛЧУУД ЧИНГИС ХААНЫ НУУЦ БА УХАМСРЫН ХҮН МОНГОЛЧУУД
Ухамсрын агуу суутан, гэгээрсэн мэргэн жолоодогч Эзэн Чингис Та мину
(1 жилийн өмнө)
УЯХАН ЗАМБА ТИВИЙН НАРАН ДОР УЯХАН ЗАМБА ТИВИЙН НАРАН ДОР
Ханийхаа мэндэлсний 70 насны ойд зориулав.
(4 сарын өмнө)
Альберт Эйнштейнтэй хөөрөлдөх нь Альберт Эйнштейнтэй хөөрөлдөх нь
Би Бурханы хүслийг л мэдмээр байна. Бусад нь жижиг сажиг зүйл
(8 жилийн өмнө)
ДАРВИНЫ БИЧНЭЭС ЭНЕРГИЙН ОНОЛ ХҮРТЭЛХ ХҮМҮҮНИЙ ХУВЬСАЛ ДАРВИНЫ БИЧНЭЭС ЭНЕРГИЙН ОНОЛ ХҮРТЭЛХ ХҮМҮҮНИЙ ХУВЬСАЛ
Хүн таны 60 гаруй хувийг эзлэх энерги биеийн хүчээр та мөнх юм.
(8 жилийн өмнө)
ТҮРҮҮ ҮЕИЙН МОНГОЛЧУУДЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЧ МЭДЛЭГ ТҮРҮҮ ҮЕИЙН МОНГОЛЧУУДЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЧ МЭДЛЭГ
Түрүү үеийн Монголчуудаас хүний хөгжлийн шинжлэх ухаанч мэдлэгт оруулсан бодитой хувь нэмэр бол уха
(13 жилийн өмнө)
ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ БОЛОМЖ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ БОЛОМЖ
1996 онд Москва хотноо болсон “21-р зууны босгон дээрх шинжлэх ухаан ба шинэ парадигмууд” олон у
(13 жилийн өмнө)