КВАНТ БОЛОВСРОЛ КВАНТ ЭМЧИЛГЭЭ


Зохиогч: Гүррагчаагийн Лхагваа 

2023 он

 

 

Үл үзэгдэхийг олж үз.
Үл сонсогдохыг олж сонс.
Үл мэдэхийгээ олж мэд.
Үнэмлэхүй үнэн тэр болой.

                                               Зэн сургаал

 

Хүмүүн бээр өөрийгөө эмгүй эмчилж, нэгэн зэрэг ухамсраа таньж гэгээрэх тухай шинжлэх ухаанд үл танигдах, хүний түүхэнд үл тааралдах, оюун ухаанаар үл мэдэхийг эрдэнэ лугаа эл ном өгүүлж буй.

“Амьд матери нь физикээс давсан шинэ маягийн хуульд захирагдана гэж төсөөлвөл зөв”.

Квант механикийг үндэслэгчдийн нэг, Нобелийн шагналт Э.Шредингер

 

Физикээс давсан шинэ маягийн хууль гэж юу вэ? Энэ бол квант физик. Хоосон чанарын хууль, ухамсрын хууль. Квант боловсрол бол ухамсрын боловсрол юм.

“Бүх зүйл энерги бөгөөд хамаг учир үүнд л байгаа юм. Хүссэн зүйлийнхээ хэлбэлзэлд таарч зохирвол тэрхүү зүйлээ олж авах нь дамжиггүй. Өөрөөр байж таарахгүй. Энэ бол философ биш, физик”.

Квант механикийг үндэслэгчдийн нэг, Нобелийн шагналт А. Эйнштейн

 

Хүссэн зүйлийнхээ хэлбэлзэлд хэрхэн таарч зохирох вэ?

Хүн квант механикийн төлөвтөө оршвоос ухамсрын квант оршихуйн хэлбэлзэлд аяндаа таарч зохирно. Энэ бол оюун ухаан биш, ухамсар.

Квант механикийг үндэслэгч, Нобелийн шагналт Эрвин Шредингер: “Зарим салбарт бидний мэдлэг бүрэн бус, дам шинжтэй, бид тэнэг дүр үзүүлэх аюулд хүрч болохоор байгаа ба хэн нэг маань баримт ба онолыг нэгтгэхээр үзээд алдахгүй бол энэ байдлаас гарах гарцыг би олж харахгүй байна”.

Тийм ээ, хүний тухайд бидний мэдлэг бүрэн бус, дам шинжтэй, бид тэнэг дүр үзүүлэх аюултай нүүр тулаад 400 жил болчихсон. Энэ байдлаас гарах бүрэн гарцыг бидэнд буддын ба байгалийн шинжлэх ухааны интеграц өгч байгаа билээ.

Хүнийг танин мэдэхүйн тухайд өрнө ба дорнын ялгаа:

Өрнө: “Төрсөн бол үхнэ”. Нэг амьдрах насны онол

Дорно: “Төрөлт, үхлийн аль нь ч үгүй, гагц хувьсал байна”. Мөнх чанарын онол

Дорнын онол нь “Орчлон ертөнцийн бүрэн энерги тэгтэй тэнцүү. Дахин бүтээгдэж бий болохгүй, устаж алга болохгүй” гэсэн Энерги хадгалагдах хуультай яв цав тохирч байна.

Боловсролын тухайд өрнө ба дорнын ялгаа:

Өрнө: “Тархийг хөгжүүлж, суут хүмүүсийг сургаж төлөвшүүлнэ”.

Дорно: “Үзэгдлийг бүү шийд. Гагц сэтгэлийг шийд”.

Оюун ухаан мэдлэг учраас эдгээр нь буддизмд үнэ хүрдэггүй. Оюун ухаанаар ухамсрын ертөнцөд нэвтэрч чадахгүй. Ухамсар бол оюун ухаанаас хэтийдэх явдал бөгөөд хүн ингэж “ухамсарт квант оршихуй” хэмээх өөрийн мөн чанарыг олж, улмаар ухамсрын квант орон, суу билгийн физик оронтой нэгэн хэмнэлд орших юм. Үүнийг буддизм хүний хөгжил гэж үздэг.

 

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. КВАНТ БОЛОВСРОЛ

НЭГ. БУДДИЗМ БА ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ИНТЕГРАЦ

Хүнийг үзэх үзэл

Боловсрол гэж юу вэ?

Хөгжил гэж юу вэ?

Ухамсар гэж юу вэ?

(1) Сүнсний томъёо = Ухамсрын томъёо = Бурханы томъёо

(2) Ухамсрын хүн - Бодгаль хүн

(3) Хүний тухай ерөнхий онол

(4) Хүний тухай Тэг теорем - квант онол

1.1 ХҮН НЬ ҮҮСЭЛ, УСТАЛ ҮГҮЙ ГЭРЛИЙН МӨН ЧАНАР МӨН

(5) Будда, Планк, Гейзенберг, Шредингерийн Хоосон чанарын хууль

Хүний үүсэл, удамшил, хөгжил, хувьслын зарим хууль

Хүн ба төрөлтний тухай байгалийн шинжлэх ухааны хуулийн

тунхаглал

(6) Хүн ба хамаг амьтны тухай Тэг – Тэг теорем

(7) Энерги хадгалагдах хууль

(8) Термодинамикийн 1-р хууль

(9) Термодинамикийн 2-р хууль – Энтропи өсөх тухай хууль

(10) Эйнштейний Энергийн хууль

(11) Бүх юмсын тухай хууль

(12) Олон янз байдлын тухай хууль

(13) Хувьсал ба Удамшлын 1-р

(14) Хувьсал ба Удамшлын 2-р хууль

(Учир шалтгаан - Үйл үрийн хууль)

(15) Хувьслын 3-р хууль ба Дараа төрлийн тухай хууль

1.2 ХҮН НЬ УХАМСАРТ КВАНТ ОРШИХУЙ, САНСРЫН БИЧИЛ

ЗАГВАР МӨН

1.3 ХҮН НЬ ЭНЕРГИЙН БА ТЕРМОДИНАМИКИЙН СИСТЕМ МӨН

(16) Хүний ангилалзүй

Хүний үндсэн шинж чанарыг энерги бүрдүүлэх нь

гамма махбодь зонхилсон хүн

альфа махбодь зонхилсон хүн

бетта махбодь зонхилсон хүн

1.4 МАХБОДИЙН ЭНЕРГИЙН ХУУЛИУД

(17) Махбодийн энергийн төвшний хууль

(18) Махбодийн бодисын солилцооны эрчмийн хууль

(19) Махбодийн энерги нөөцлөлтийн хууль

(20) Махбодийн энерги зарцуулалтын хууль

(21) Махбодийн илчлэгийн хэрэгцээний хууль

(22) Наслалтын хууль

1.4 ХҮН, АМЬТНЫ БИЕ МАХБОДЬ НЬ БИОЛОГИЙН СИСТЕМ МӨН

 

 

 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.

КВАНТ БОЛОВСРОЛ БА БОЛОВСРОЛЫН КВАНТ ТЕХНОЛОГИ

2.1 Сэтгэл

Буддизм дэх сэтгэлийн ангилал

2.2 Квант боловсрол – Сэтгэлийн боловсрол

2.1.1 Сэтгэлийн боловсрол

2.1.2 Боловсролын агуулга

2.1.3 Сэтгэлийн боловсролын үндсэн зарчим

2.1.4 Бясалгал бол сэтгэлийн боловсролын квант технологи мөн

2.3 Өөрийгөө зөв бүтээх язгуур боловсрол

Өөрийгөө бүтээх 8 зөв боловсрол

2.4 Дотоод үнэмлэхүй чанар, үнэт зүйлийн язгуур боловсрол

Тодорхойлолтууд

(24) Хүний үнэмлэхүй чанар, үнэт зүйлийн тодорхойлолт

(25) Нийгмийн үнэт зүйл ба нийгмийн баялаг

(24) Бурханы тодорхойлолт

(25) Нийгмийн үнэт зүйл ба нийгмийн баялаг

(26) Нийгэм

(27) Оршихуй

(28) Хотол оршихуй

(29) Амьдрал

2.5 Хүний үүсэл, удамшил, хөгжил, хувьслын тухай байгалийн

шинжлэх ухааны шинэ мөрдлөгүүд

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. КВАНТ ЭМЧИЛГЭЭ

3.1 Хүн өөрийгөө бие дааж анагаах эмгүй эмчилгээний квант технологи

3.2 Бие махбодийн дотоод эрчмийг ашигтай ажилд хувиргах квант

технологи

Хүмүүний дотоод хувирал ба хувиргагч хүч

(29) Учир шалтгааны хууль

(29) Эрүүл мэндийн тодорхойлолт

(30) Өвчний тодорхойлолт

(31) Эмчилгээний тодорхойлолт

(32) Өвчнөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зохицлын

тодорхойлолт

(33) Энергийн эрчимт эмчилгээний тодорхойлолт

3.3 Хүний биед өндөр температур үүсэх үзэгдэл – квант технологи

3.4 Бясалгал ба дааврын идэвхжил

 

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. УХАМСРЫН КВАНТ БОЛОВСРОЛ,

КВАНТ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН

4.1 Бүх өвчнийг зэрэг илааршуулах эмгүй эмчилгээний

технологи (танхимын сургалт)

4.2 Бүх өвчнийг хүн өөрөө бие дааж зэрэг илааршуулах эмгүй

эмчилгээний квант технологи (танхимын сургалт)

4.3 Бүх өвчнийг хүн өөрөө бие дааж зэрэг илааршуулах эмгүй

эмчилгээний квант технологи (зайн сургалт)

Зайн сургалт I: Ярилцлага 1, 2

Зайн сургалт II: Ярилцлага 1, 2

Зайн сургалт III: Ярилцлага 1, 2

Зайн сургалт IV:Ярилцлага 1

Зайн сургалт IV: Ярилцлага 2

Зайн сургалт V: Ярилцлага 1

Зайн сургалт V: Ярилцлага 2

Зайн сургалт YI: Ярилцлага 1

Зайн сургалт YI: Ярилцлага 2

НОМЗҮЙ

ХАВСРАЛТ

ХАЙЛТ

 

 

 

 Bookmark and Share

Сүүлд нэмэгдсэн


ГҮРРАГЧААГИЙН ЛХАГВАА ДОКТОР “Онцлох хүн” ГҮРРАГЧААГИЙН ЛХАГВАА ДОКТОР “Онцлох хүн”
Дэлхийн People сэтгүүлийн жишгийн дагуу эх дэлхий, эх орон, ард түмэндээ эерэг сайн ажилласан
(4 сарын өмнө)
ЯРУУ НАЙРГИЙН ТЭНГЭР ДОР ЯРУУ НАЙРГИЙН ТЭНГЭР ДОР
/Бидэн хоёр\
(5 сарын өмнө)
БУРХАН БУДДА, ЧИНГИС ХААН, СУУТ ЭЙНШТЕЙН НАР НЭГ Л ХЭЛЭЭР, ОРШИХУЙН ХЭЛЭЭР ЯРЬДАГ БУРХАН БУДДА, ЧИНГИС ХААН, СУУТ ЭЙНШТЕЙН НАР НЭГ Л ХЭЛЭЭР, ОРШИХУЙН ХЭЛЭЭР ЯРЬДАГ
Оршихуйд байхгүй юм гэж нэгээхэн ч үгүй.Тэнд бүх юм байна.Бид л заримыг нь олж харахгүй байгаа хэрэг
(3 сарын өмнө)

Онцлох шүлэг


Ном, бүтээлүүд


НУУЦЫН НУУЦ БУРХАН БУДДА - ШАШИН БА ШИНЖЛЭХ УХААНЫ НОЁН ОРГИЛ УЯХАН ЗАМБА ТИВИЙН НАРАН ДОР САМАДИ АГУУЛСАН ХУТАГТ БАГШ НАР  КВАНТ БОЛОВСРОЛ КВАНТ ЭМЧИЛГЭЭ ЧИНГИС ХААНЫ НУУЦ БА УХАМСРЫН ХҮН МОНГОЛЧУУД ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ШИНЭ ЭХЭН Карма Ⅰ-Ⅱ боть аудио хэлбэрээр Mplus-д байршлаа.