BIOGRAPHY


THE CURRICULUM VITAE

GURRAGCHAA LKHAGVAA Prof. D.Sc.

 

Date of birth: 1946

Date of place: Arkhangai Province, Mongolia.

Citizenship: Mongolia

Nationality: Mongolian

Occupation: Professor, Mongolian State University of Science

and Technology, Ulaanbaatar, Mongolia

E-mail: doctorLkhagvaa@gmail.com

Webpage: www.lkhagvaa.mn

 

EDUCATIONAL BACKGROUND:

1970 - Master degree of Engineer for food processing at the for

Technologcal Institute Lomonosov, Odessa, Ukraine

1980 - Doctor-Ing. (D.Ph.) at the Technical University, Dresden, Germany

1998 - Doctor D.Sc. at the Technical University of Mongolia

 

PATENTS AND AUTHOR’S RIGHTS:

1979 - Patent of Germany No. 142 144 for Finding of Biotechnological Methods for Processing of Artificial Meat Structures From Animal Blood Serums, Milk Serums and Non Fatty Milk

1997- Mongolian author’s right No.759/2006 for Some Study of Traditional Mongolian Nutrition and Its Impact on Future Nutrition and Health Problem of Humankind

2000 - Mongolian Patent for the Energy Regulation Methods on the Cell Level of Human

2002 - Mongolian Patent for a Model of Human Treatment Technologies

 

SCIENTIFIC PUBLICATIONS:

Books:

1. Lkhagvaa,G., The Wisdom of Longevity, 2000, p261, Ulaanbaatar, Mongolia

2. Lkhagvaa,G., The Energy Law of Humankind, 2006, p320, Ulaanbaatar, Mongolia

3. Lkhagvaa,G., The New Concept about Human and Human Development, 2010, p120, Ulaanbaatar, Mongolia

 

MANUSCRIPTS OF BOOKS:

1. Lkhagvaa,G., Menschliche Evolution: von skeletttischgenetischer Theorie Darwin zur Theorie der Energie (in german)

2. Lkhagvaa,G., The Human evolution: of skleton-genetical theory of Darwin to the theory of energy (in English)

3. Г.Лхагваа., Эволюция человека: со склето-генетической теорий Дарвина к теории о

энергии (in Russian)

 

ARTICLES AND PRESENTATIONS:

• More than 100 scientific articles

• Over 40 presentations for national and international scientific conferences

 

MEMBERSHIP:

• Member of National Academy of Engineering of Mongolia

• Member of International Academy of Eastern and Western Medicines

• Member of Doctoral (D.Sc.) Committee, Technical Sciences of Mongolian Academy of Sciences

• Member of Scientific Council of State University of Science & Technology, Mongolia

• Member of Scientific Council of “New Medicine” Medical University

• Member of Association of Mongolian Writers

 

AWARDS:

• The Medal “The Golden Star”-the Highest Award of Mongolian Government

• Medals of 50th, 60th and 70th Anniversaries of Mongolian National Independence

• The Distinguished Leadership of Mongolian Academy of Sciences

• Medal “2000 Outstanding Intellectuals of the 20th Century” by International Biographical Centre Cambridge, England

• The 2010 Grand Award of Ministry of Education and Science of Mongolia for the scientific work about New Concepts about Human and Human Development and Energy Laws of the Body

 

THE BIOGRAPHY WAS PUBLISHED:

• First Edition “2000 Outstanding Intellectuals of the 20th Century” by International Biographical Centre Cambridge, England, 2001

• Ninth Edition “The International Directory of Distinguished Leadership”, American Biographical Institute, 2001

 


     
Bookmark and Share

Сүүлд нэмэгдсэн


Ангийн хурлын илтгэл Ангийн хурлын илтгэл
Архангайн Тариат сумын дунд сургуулийг 1965 онд төгсөгчдийн ангийн хурал - 1992 он
(11 өдрийн өмнө)
ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРЧЛӨХӨӨС ӨӨР ӨӨРЧЛӨХ ЮМ БИДЭНД БАЙХГҮЙ ӨӨРИЙГӨӨ ӨӨРЧЛӨХӨӨС ӨӨР ӨӨРЧЛӨХ ЮМ БИДЭНД БАЙХГҮЙ
Хүн бол Энергийн ба Термодинамикийн хуульд захирагдана. Хүн байх, хүн болохын үндэс нь эхлээд өөрийг
(2 сарын өмнө)
ТӨГС ГЭГЭЭРСЭН ИХ БАГШ СУМА ЧИН ХАЙ  (Хөрөг нийтлэл) ТӨГС ГЭГЭЭРСЭН ИХ БАГШ СУМА ЧИН ХАЙ (Хөрөг нийтлэл)
Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн хөрөг нийтлэл
(2 жилийн өмнө)

Онцлох шүлэг


Ном, бүтээлүүд


ДАРВИНЫ БИЧНЭЭС ЭНЕРГИЙН ОНОЛ ХҮРТЭЛХ ХҮМҮҮНИЙ ХУВЬСАЛ Экологийн боловсрол: Байгальд ээлтэй хүүхэд БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТУХАЙ ШИНЭ БА ШИНЭЧИЛСЭН ХУУЛИУДЫН ТАНИЛЦУУЛГА Байгаль орчны шинэ хуулиудаас Хайрын ханасан уусмал Хөтөлгөө морьтой эцэг Мөнхрөхүй ухаан Цэцэг тоссон бүсгүй

Хуанли